Hvad er trivsel? Og hvordan skaber vi god trivsel på arbejdspladsen?

Trivsel, som er ét af KonZentas fire værdiord, beskriver vi således:

Trivsel er ikke en selvfølge, men noget vi som arbejdsgiver og leverandør skal arbejde hårdt for hver dag. Vi mener, at alle har ret til trivsel, og vi stræber efter at gøre glæde og tilfredshed som en fast del af hverdagen – hvad end det er for vores læger eller samarbejdspartnere.

Vi mener, som sagt at alle har ret til trivsel, og når den gode trivsel er til stede, oplever vi også de største succeser. Vi går derfor meget op i at forventningsafstemme med både lægerne og kunderne, når vi er ude på interview. Det kan være alt fra arbejdsskema til arbejdsopgaver, så der allerede fra start af er en god forståelse over for, hvad der forventes af hinanden. Efterfølgende holder vi løbende samtaler med både lægen og kunden. Dette så vi hele tiden sørger for at kunne blive ved med at skabe og opretholde den gode trivsel.

Når lægen kommer til et nyt land og skal arbejde, ved vi at trivsel uden for arbejdspladsen også er en vigtig faktor. Lægen får helt fra starten af tilknyttet en kontaktperson fra KonZenta, som besøger lægen efter aftale og er tilgængelig 24/7. Månedligt arrangerer kontaktpersonen middage og andre sociale arrangementer. Her får lægen rig mulighed for både at netværke og møde andre læger i lignende situation. Dette gør vi for, at lægen får de bedste muligheder for at falde godt til Danmark.

Internt har KonZenta også stor fokus på trivsel. Vi stræber efter at der skal være højt til loftet, og at vi skal have det sjovt med hinanden i hverdagen. Ugentligt afholdes der statusmøder med medarbejderne, hvor arbejdsopgaver og nye input vendes. Månedligt samles alle i KonZenta til et fælles statusmøde, hvor der bliver forventningsafstemt. Her får alle  muligheden for at komme med input til kommende projekter. Med et transparent lederskab forsøger vi at skabe nogle rammer, hvor vores medarbejder oplever følelsen åbenhed og medbestemmelse.