Om oss 

KonZenta är en ambitiös och dynamisk rekryteringsbyrå som rekryterar/headhuntar skandinaviska och europeiska specialist- och överläkare för anställning på danska sjukhus

Att vi är så framgångsrika med vår rekrytering, beror på vårt unika koncept med kvalitet och kontinuitet i anställningen samt vår höga servicenivå gentemot både kunder och läkare. KonZenta är kända i branschen för att ha det bästa nätverket och dessutom täcker vi in alla läkarspecialiseringar. Vi har gemensamt mer än 50 års erfarenhet i branschen och vi har en omfattande expertis av Cross Borderrekrytering samt i att få läkaren att stanna kvar i anställningen. För oss handlar det om att vara väl förberedda i alla faser av rekryterings-, matchnings- och integrationsprocessen. Kvalitetssäkring är ett nyckelord. Vi befinner oss i en dynamisk utveckling och sätter trivsel och arbetsglädje i vardagen som högsta prioritet – och vi lägger stor vikt vid att ha det kul tillsammans. Vi har idag sju anställda som är fördelade på våra tre kontor, som ligger i Malmö, Köpenhamn och Nørresundby.

 

Vad betyder KonZenta?

Namnet KonZenta är en omformulering av ordet ”konsensus” från esperanto, vilket betyder att nå fram till en gemensam enighet tillsammans – i vårt fall uppnås konsensus mellan läkare, kund och KonZenta.

 

Logotypen

Prickarna i logotypen har också en viktig betydelse i förhållande till att nå konsensus. De tre orange prickarna symboliserar det trefaldiga samarbetet, med KonZenta i mitten och kunden och läkaren på varsin sida. Logotypens blå prickar symboliserar alla de steg som ska tas, för att alla parter gemensamt ska kunna uppnå konsensus.