Mission

KonZentas mission är att rekrytera specialist- och överläkare som vårdsektorn behöver för att kunna uppfylla sin förpliktelse att bota och behandla. Därför kompromissar vi aldrig med kvalitet och service i rekryterings- och anställningsprocessen.

Vår mission är också att vara en attraktiv arbetsplats med högt i tak och en närvarande ledning, och vi har ett stort fokus på att ha roligt i vardagen.

Vision

KonZentas mål är att bibehålla positionen som marknadsledande leverantör av specialist- och överläkare till vårdsektorn i Danmark.

Dessutom har vi på lång sikt en ambition om att bli marknadsledande totalleverantör av specialistläkartjänster till vårdsektorn.

Värderingar

Hos KonZenta har vi fyra grundläggande värderingar som definierar hur vi arbetar och agerar. Värderingarna ska känneteckna KonZenta som arbetsplats och samtidigt också uttrycka de bakomliggande förhållningssätt som ger upphov till både attityder och beteenden hos personalen. Det är viktigt för oss att både kunder, läkare och intern personal kan spegla sig i våra nedanstående värderingar.

Generellt definieras och förklaras våra fyra värderingar på följande sätt:

Kunskap

Vi känner marknaden, läkarna och våra samarbetspartners. Oavsett din anknytning till oss kommer du därför att uppleva stor expertis oavsett kontaktyta. Dessutom känner vi till alla regler och lagar kring Cross Borderrekrytering och socialförsäkringsfrågor i Skandinavien. Vår samlade kunskap är nyckelordet i alla våra koncept.

Flexibilitet

Vi tror på frihet under ansvar och på att man med ömsesidig flexibilitet kommer längst. Flexibiliteten tar sig uttryck i vårt dygnet runt-koncept samt i de olika arbetsmöjligheter vi erbjuder både internt, men även för våra läkare och samarbetspartners.

 

Z

Förberedelser

Tack vare vår långa erfarenhet känner vi alltid till nästa steg i processen för både kund och läkare. Vi strävar efter att vara väl förberedda i alla faser av rekryterings- och anställningsprocessen, eftersom det skapar trygghet både för den anställda och för våra samarbetspartners.

Trivsel

Trivsel är ingen självklarhet, utan något som vi som arbetsgivare och leverantör ska arbeta hårt för att uppnå varje dag. Vi anser att alla har rätt att trivas, och vi strävar efter att skapa glädje och tillfredsställelse som en självklar del av vardagen – oavsett vad det kan betyda för våra läkare eller våra samarbetspartners.