Vad betyder flexibilitet för dig?KonZenta går långt för att hitta flexibla lösningar som tar hänsyn till och passar alla.

Flexibilitet är ett av våra fyra värdeord och därför förstår vi vad det innebär. Vi tror på frihet under ansvar, och att man kommer längst med ömsesidig flexibilitet. Vår flexibilitet kommer till uttryck i vårt 24/7 koncept, samt i de annorlunda arbetsmöjligheter vi erbjuder både intrernt och för läkare och samtbetspartners.

 

Det är särskilt viktigt för oss att ha flexibiliteten i fokus när vi ska på intervju med en läkare hos en kund. Före intervjun ser vi till att grundligt stämma av kundens och läkarens önskemål i förhållande till krav på uppdraget, arbetsschema och arbetsuppgifter.

Vårt bästa verktyg till att skapa flexibla lösningar är en öppen dialog!

Vi upplever särskilt att detta bidrar till att säkra ett ömsesidigt samarbete, där det hela tiden är av intresse att finna en gfælles løsemensam lösning.

I förhållande till våra kunder ser vi hela tiden till deras önskemål. Detta gör vi bland annat genom en bra, löpande kontakt samt genom utvärderingar av vårt samarbete, vilket i sin tur gör det lättare för oss att anpassa oss och vara flexibla.

Våra läkare upplever särskilt bra flexibilitet hos KonZentas genom den personliga kontaktperson de har på plats, som är tillgänglig 24/7, och står klar till att hjälpa till med allt. Kontaktpersonen är alltid beredd att lösa läkarens önskemål eller problem så snabbt som möjligt.

Vi har också skapat ramar internt i KonZenta, där våra medarbetare är flexibla och beredda att gå långt för varandra. Även här har vi alltid en öppen dialog som möjliggör en snabb hantering och bra lösningar. Den flexibilitet vi har hos oss skapar en mycket positiv miljö, som blir väldigt tydlig när vi är tillsammans med våra kunder och läkare.